city
København Danish

Typer af køretøjer:

87 busser

17 tunge køretøjer

2 elbiler og 2 brintbiler

4 taxaer

Chaufføre

>300

Antal vejsideenheder:

21

 

Det danske testområde er beliggende i centrum af København. Den valgte strækning er en af de travleste busruter i byen og strækker sig fra Hovedbanegården til Østerport Station via Kongens Nytorv. Strækningen bærer præg af mange forskellige brugere og køretøjtyper og forbinder samtidig flere store hovedfærdselsårer. Derudover giver det igangværende anlægsarbejde i forbindelse med Metro Cityringen en usædvanlig stor andel af tung trafik samt til og frakørsel fra byggepladser på strækningen. Dette skaber trafikpropper og fører til store udfordringer for bl.a. bussernes fremkommelig, hvilket forringer servicen for passagererne i den kollektive trafik. 

87 busser, med ruter der går igennem pilotstrækningen, deltager i pilotprojektet. Busserne vil få mest gavn af Compass4Ds Grønne Service (Energy Efficient Intersection ”EEI”). Denne service indeholder bl.a. aktiv prioritering i en række af de 21 signalanlæg på pilotstrækningen. Chaufførerne i busserne såvel som i de øvrige køretøjer modtager også informationer om lyskrydsenes grøn- og rødtider, hvilket gør dem i stand til at tilpasse farten og opnå en mere glidende og behagelig kørsel, som samtidig sparer brændstof og nedsætter partikeludledningen.

Risikoadvarlselstjenesten (Road Hazard Warning ”RHW”) advarer om hændelser forude og er implementeret med to statiske advarsler samt en dynamisk advarsel med detektering af krydsende fodgængere ved uregulerede forgængerovergange. Derudover er der implementeret dynamisk varsling af udkørende lastbiler ved Gl. Strand metrobyggepladsen. Lastbiler på vej ud fra byggepladsen detekteres ved hjælp af et trådløst mangnetometer, der herefter videresender informationen til køretører på strækningen, som nærmer sig udkørslen.

De brintbiler og lastbiler, som foruden busserne også deltager i projektet, modtager mere eller mindre de samme services som busserne – med undtagelse af prioritet i lyskrydsene.

 

Pilot Site Leader:

Partnere:

Interessenter

 
 
 
 
To page top