city
Over Compass4D

“Wegbeheerders, leveranciers van wegkant infrastructuur, vervoerders en hun chauffeurs en andere weggebruikers gaan samenwerken om elke rit het meest efficiënt, veilig, en comfortabel te maken. Coöperatieve systemen, communicerend tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de infrastructuur, gaan hieraan nog meer bijdragen dan op zichzelf staande systemen” (definitie van coöperatieve systemen zoals verwoord door de Europese Commissie)

 

Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS) is een voortdurend groeiend segment in de transportsector. C-ITS laat voertuigen communiceren met andere voertuigen, andere weggebruikers en met de infrastructuur langs de weg.  C-ITS diensten adviseren chauffeurs hoe te handelen in specifieke situaties om het vervoer van personen en goederen optimaal te laten verlopen.

Compass4D diensten 

Het Europese Compass4D project richtte zich op drie diensten die de veiligheid en het comfort van chauffeurs verbeteren, zowel door het aantal en de hevigheid van incidenten te verminderen, door het optimaliseren van de snelheid van het voertuig op kruispunten en door wachtrijen en files te vermijden. De drie diensten zijn: Energy Efficient Intersection (EEI), Road Hazard Warning (RHW) en Red Light Violation Warning (RLVW). Compass4D diensten zullen ook een positieve uitwerking hebben op het lokale milieu door de CO2-uitstoot en brandstofverbruik van de betreffende voertuigen te verminderen.

Aangezien de focus van Compass4D ligt bij daadwerkelijke uitrol, heeft de implementatie plaatsgevonden door een combinatie van bestaande technologie en beschikbare pre-commerciële apparatuur. Hierbij is gebruik gemaakt van communicatie over korte afstand (ITS-G5) en mobiele netwerken (3G/LTE), conform de ETSI TC ITS standaarden. Bovendien heeft Compass4D oplossingen aangedragen voor mogelijke beletsels tijdens implementatie, en zijn er business modellen uitgewerkt om de diensten in de toekomst zelfstandig te laten voortbestaan. Dit omvat ook samenwerking met standaardisatie organisaties en wereldwijde partners om interoperabiliteit en harmonisatie van diensten te bereiken.

De Compass4D diensten zijn gedurende een jaar beproefd in zeven steden : Bordeaux, Copenhagen, Helmond, Newcastle, Thessaloniki, Verona en Vigo. Aan de daadwerkelijke testen ging een jaar vooraf als implementatiefase, met een gezamenlijke inspanning van alle consortiumpartners. In totaal heeft Compass4D, gedurende de projectlooptijd van drie jaar, apparatuur geïnstalleerd en coöperatieve diensten geïmplementeerd op bijna 300 wegkantsystemen en verkeerslichten en in meer dan 600 voertuigen, met meer dan 1200 chauffeurs die betrokken waren bij de testfase.

In oktober 2015 hebben de Compass4D-partners besloten om het gebruik van de C-ITS diensten in 2016 verder voort te zetten, buiten de scope van het door de EU gesubsidieerde project om. Dit zal minimaal een jaar duren, met als doel om vanuit de pilot door te groeien naar grootschalige uitrol en zo uiteindelijk te komen tot een duurzame marktsituatie. 


To page top