city
Om Compass4D

”Vejoperatører, udbydere af infrastruktur, transportvirksomheder og deres chauffører, samt andre trafikanter arbejder sammen for at opnå den mest effektive, sikre og behagelige rejse. Kooperative systemer mellem køretøj-til-køretøj og køretøj-til-infrastruktur vil bidrage til disse mål og kunne yde mere, end enkeltstående systemer har mulighed for” (Europa-Kommissionens definition af kooperative systemer)

 

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) er et stadigt voksende område indenfor transportsektoren. C-ITS åbner mulighed for, at køretøjer kan kommunikere med andre køretøjer og vejinfrastrukturen. C-ITS tjenester vejleder også chauffører til, hvordan de skal agere i specifikke situationer, for eksempel når der er en hændelse på vejen forude, eller hvis et køretøj kommer til at køre overfor rødt i et lyskryds.


Compass4D tjenester 

Det europæiske projekt Compass4D fokuserer på tre tjenester, som vil øge chaufførernes sikkerhed og komfort ved at reducere antallet og alvorlighedsgraden af trafikulykker, samt undgå køer og trafikpropper. De tre tjenester er: The Red Light Violation Warning (RLVW), The Road Hazard Warning (RHW), og The Energy Efficient Intersection (EEI). Compass4D vil også have en positiv indvirkning på det lokale miljø ved at reducere køretøjers CO2-udledning og brændstofforbrug.

Compass4D vil implementere disse tjenester takket være en kombination af etablerede teknologier udviklet i tidligere forsknings- og udviklingsprojekter såsom FREILOT og COSMO og tilgængeligt prækommercielt udstyr. Dedikeret kortrækkende kommunikation (ITS-G5) og mobilnetværk (3G/LTE) vil blive anvendt og følge ETSI TC ITS standarderne. Projektet vil også arbejde på at finde løsninger på de barrierer, der er ved implementeringen, og skabe forretningsmodeller der kan gøre tjenesterne selvfinansierende i fremtiden. Dette arbejde omfatter et samarbejde med standardiseringsorganisationer og globale partnere for at opnå interoperabilitet og harmonisering af tjenester.

Compass4D tjenesterne er blevet afprøvet i løbet af et år i syv byer: Bordeaux, København, Helmond, Newcastle, Thessaloniki, Verona og Vigo. Forud for pilotprogrammet, varede implementeringsfasen mere end et år, og var et resultat af teamwork med alle konsortiets partnere. Samlet set, i løbet af de tre år af projektets varighed, har Compass4D installeret udstyr og gennemført kooperative tjenester på næsten 300 vejsideenheder og lyskryds og på mere end 600 køretøjer, med over 1200 bilister involveret i pilotprogrammet.

I oktober 2015 besluttede Compass4D partnerne at fortsætte driften af C-ITS-tjenester i 2016; det vil sige uden for det EU-finansierede projektliv og en varighed af mindst et år, med det mål at flytte fra pilotprogram til anvendelse i stor skala og i sidste ende bane vejen for et selvbærende marked.

 


To page top